browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dzień Edukacji Narodowej

Posted by on 13 października 2021


Wiersz o wielkiej wdzięczności” K. I. Gałczyńskiego

W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne słowa.

Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
nad nurtem naszego wieku;
i ptaki mają być na tym drzewie,
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
dla was i o was, nauczyciele;

fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałę waszej pracy
śpiewam w gorącym słowie.

Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.
Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!

Nasz świat jest słonecznym światem,
nasz świat na wiedzy stoi – 
i dlatego dziś wieńczę oświatę,
o przyjaciele moi! 

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie składają życzenia swoim nauczycielom. W naszej szkole klasa VI przygotowała montaż słowno-muzyczny. Były wiersze, życzenia poezją i prozą, kwiaty. Samorząd szkolny na ręce pani dyrektor przekazał bukiet czerwonych róż i najserdeczniejsze życzenia.

Galeria zdjęć

Comments are closed.