browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

BOHATERON W NASZEJ SZKOLE 2020

Posted by on 11 października 2020

Na przełomie września i października nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w działania związane z upamiętnieniem i uhonorowaniem uczestników Powstania Warszawskiego w ramach akcji BohaterON. Akcja ta ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma „edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną”.

W tym roku formuła akcji została zmieniona, zrezygnowano z indywidualnego przygotowywania kartek-laurek przez uczniów, co robiliśmy do tej pory. Tym razem należało przekazać jedną pamiątkę z życzeniami wspólnie wykonaną przez uczniów szkoły. Były to życzenia w postaci wspólnej kartki – kolaż z prac uczniów.

Comments are closed.