browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zasady gry w szachy – Wieża

Posted by on 1 maja 2015

Jak porusza się po szachownicy wieża

Wieża porusza się po liniach prostych: poziomych i pionowych o dowolną liczbę pól.

Roszada – specjalne posunięcie wieży i króla.

Wieża zalicza się do tak zwanych figur ciężkich. Jej oznaczenie w notacji szachowej to „W”. Wieża nie ma prawa przeskakiwania przez własne bierki lub przez bierki przeciwnika. Po zabiciu bierki strony przeciwnej staje na jej miejscu. Jej wartośc bojowa wzrasta wraz z zmniejszaniem się ilości bierek na szachownicy. W przybliżeniu można porównać jej wartośc z jedną lekką figurą i dwoma pionami (łącznie). Często dwie wieże toczą równą walke przeciwko hetmanowi.

Na początku gry każda ze stron posiada dwie wieże w narożniku szachownicy.

Comments are closed.