browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zasady gry w szachy – Pion

Posted by on 1 maja 2015

Jak porusza się pionek szachowy

Piony poruszają się o jedno pole do przodu w linii prostej.

Wyjątkiem jest pierwsze posunięcie danego piona, kiedy to możemy przesunąć go o dwa pola do przodu.

Bicie pionem wykonujemy na ukos.

Jak wykonujemy bicie pionkiem szachowym

Możemy także wykonać specjalne bicie, tzw.”bicie w przelocie”:

Jak wykonujemy bicie w przelocie

Poprzednie posunięcie piona czarnych to: e7-e5.

Piona możemy wymienić na dowolną figurę, gdy dojdzie on do linii przemiany (linia ósma dla piona białego, linia pierwsza dla czarnego). Taką sytuację nazywamy przemianą piona.

Comments are closed.