browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zasady gry w szachy – Pat

Posted by on 1 maja 2015

Poniższe diagramy przedstawiają sytuację zwaną patem.

Pozycja patowa oznaczająca remis

Jedna z możliwych pozycji remisowych - pat

W obu przypadkach ruch przypada na czarne.
Czarny król nie jest szachowany, nie można jednak wykonać posunięcia ani królem ani inna figurą: nastąpił pat czyli remis.

Comments are closed.