browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zakończenie klasy 8

Posted by on 24 czerwca 2022

 ,,Kiedy wydaje się , że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna‘’

Taki cytat księdza Jana Twardowskiego wybrali absolwenci, aby im towarzyszył w ostatnim dniu nauki w naszej szkole.

W dniu 23.06.22 o godz.12.40 odbyła się uroczysta akademia z okazji pożegnania uczniów klasy VIII. W uroczystości wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice uczniów oraz zaproszeni goście. Akademia rozpoczęła się od uroczystego przemówienia pani dyrektor skierowanego do uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie pani wychowawczyni przedstawiła krótką historię najważniejszych wydarzeń z życia absolwentów począwszy od klasy IV do VIII oraz wszystkie sukcesy, jakie osiągnęli uczniowie w przeciągu pięciu ostatnich lat nauki w naszej szkole. Potem nastąpiło rozdanie nagród i dyplomów wyróżniającym się uczniom. Po tej oficjalnej i bardzo podniosłej części odbyła się część artystyczna, w której uczniowie podziękowali nauczycielom i rodzicom za trud wychowania.

Na koniec wystąpili uczniowie klasy VII i w bardzo ładny sposób w krótkiej inscenizacji pożegnali absolwentów, a potem wręczyli im pamiątkowe upominki.

Małgorzata Kowalewska

Galeria zdjęć

Comments are closed.