browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wizyta klasy VIII w Urzędzie Gminy Dukla

Posted by on 15 czerwca 2022

W dniu 14 czerwca 2022 klasa VIII z naszej szkoły odwiedziła Urząd Gminy Dukla, aby odbyć lekcję zapoznania z zadaniami, których realizacją zajmuje się urząd gminy i poszczególne jego wydziały oraz poznać działalność organów władzy samorządowej.

Pani Dorota Kudyba tłumaczyła nam w jakim wydziale można załatwić wybrane sprawy. Odwiedziliśmy prawie wszystkie ,, urzędowe pomieszczenia ‘’ i uzyskaliśmy ważne informacje o sposobie załatwiania spraw w urzędzie.

Uczniowie na żywo mieli okazję poznać poszczególne wydziały znajdujące się w urzędzie oraz zakres ich kompetencji.

Zostali dokładnie zapoznani czym są tzw. zadania własne gminy i jak one przyczyniają się do zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej.

Poznali również jak funkcjonuje budżet gminy czyli skąd się biorą przychody i jakie wydatki ma nasza gmina.

Dzięki uprzejmości pana burmistrza Łukasza Piróg i przewodniczącego Rady Miejskiej pana Mariusza Folicika mogliśmy wziąć udział w obradach sesji gdzie wysłuchaliśmy sprawozdań w sprawie zatwierdzenia finansowego z wykonania budżetu Gminy Dukla za rok 2021 oraz w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli.

Dziękujemy panu burmistrzowi Łukaszowi Pirogowi za umożliwienie nam wizyty oraz pani Dorocie Kudybie za ciekawe i bardzo merytoryczne przedstawienie nam zakresu pracy urzędu.

Małgorzata Kowalewska

Comments are closed.