browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wielki sukces naszych uczniów w Konkursie Wojewódzkim „Ignacy Łukasiewicz – polski Prometeusz”

Posted by on 17 marca 2022

11 marca b. r. reprezentacja naszej szkoły – Filip Niziołek kl. V, Magdalena Kowalewska kl. V oraz Magdalena Jastrzębska kl. VII – wzięła udział w I Konkursie Wojewódzkim „Ignacy Łukasiewicz – polski Prometeusz” w Zespole Szkół w Zręcinie.

Uczestniczyło w nim 53 uczniów reprezentujących 23 szkoły z terenu województwa podkarpackiego. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 15 zadań zamkniętych i otwartych, sprawdzających wiedzę na temat życia i działalności Ignacego Łukasiewicza. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy konkursu udali się na pobliski cmentarz, aby złożyć kwiaty na mogile Honoraty i Ignacego Łukasiewiczów. Następnie zwiedzili kościół parafialny, którego współfundatorem był właśnie Ignacy Łukasiewicz. Dyrektor Zespołu Szkół w Zręcinie zapoznał zebranych z bogatą historią i wystrojem świątyni. Zgromadzeni mieli też okazję wysłuchać koncertu organowego w wykonaniu Szymona Przetacznika – ucznia ZS w Zręcinie.

Następnie wszyscy wrócili do szkoły na posiłek, a po nim nadszedł najbardziej wyczekiwany i emocjonujący moment – ogłoszenie wyników.

Wspaniale wypadli nasi uczniowie:

Filip Niziołek kl. V – 3 miejsce i tytuł finalisty konkursu

Magdalena Kowalewska kl. V – wyróżnienie

Magdalena Jastrzębska kl. VII – nagroda za udział w konkursie

Warto nadmienić, że Zarządzeniem nr 5/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty konkurs został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2021/2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, jako szczególne osiągnięcia. W ten sposób laureaci/finaliści konkursu mogą uzyskać 2 punkty dodatkowe w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szkoła otrzymała również pamiątkową statuetkę.

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Justyna Jabłecka -Mrozek

Comments are closed.