browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”

Posted by on 14 grudnia 2020

UKRYTE DZIEDZICTWO to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi oraz pracy archeologów. Kampania stanowi także znakomitą promocję tych działań w społeczeństwie. Projekt edukacyjny był realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra” .

Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VIII. Celem realizowanych zajęć było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy o tym, czym jest archeologia i na czym polega praca archeologa (ze szczególnym uwzględnieniem odkryć dokonywanych w Polsce) oraz dlaczego i jak należy chronić dziedzictwo kulturowe ukryte pod ziemią.

Za podsumowanie posłużył test w aplikacji Quizizz – „O archeologii”. Uczestnicy konkurencji odpowiadali na różnorodne pytania związane z archeologią, takie jak: Co to jest archeologia czy zabytek archeologiczny?

Comments are closed.