browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

UDZIAŁ UCZNIÓW KLASY 4 NASZEJ SZKOŁY W PIKNIKU NAUKOWYM Z PROJEKTEM ,,SERCE I POMOC” W SP W KOBYLANACH

Posted by on 15 stycznia 2024

W dniu 09.12.23 r. reprezentacja uczniów z klasy 4 – Małgorzata Parylak, Oliwia Misiak, Sandra Łajdanowicz oraz Bartłomiej Wołtosz wzięła udział w Pikniku Edukacyjnym z Projektem w ramach programu ,,Serce i Pomoc” zorganizowanym przez SP w Kobylanach.

Piknik Edukacyjny z Projektem był wydarzeniem, na którym grupa studentów- wolontariuszy przeprowadziła warsztaty, które przybliżyły dzieciom różne dziedziny nauk ścisłych. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i wzięli udział w czterech warsztatach z różnych dziedzin według wcześniej wspólnie ustalonego harmonogramu. Zajęcia warsztatowe były zupełnie bezpłatne.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom oraz Dyrekcji SP w Kobylanach za zaproszenie i umożliwienie naszym uczniom udziału w tak kreatywnych i ciekawych warsztatach oraz za gościnność i wspaniałą zabawę poprzez edukację.

Małgorzata Kowalewska

Piknik Naukowy z Projektorem w Kobylanach pod linkiem

http://spkobylany.szkolnastrona.pl/art,2237,piknik-naukowy-z-projektorem

Comments are closed.