browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

,,Szkoła pamięta”

Posted by on 13 lutego 2023

160- rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W tym roku  obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – największego i najdłużej trwającego polskiego powstania narodowego. Powstanie stało się symbolem patriotyzmu Polaków oraz ich gotowości do walki o utrzymanie polskości.

Nasza szkoła, realizując zadania w ramach projektu ,,Szkoła pamięta”, włączyła się w akcję upamiętniającą ten zryw niepodległościowy. Uczniowie udali się na cmentarz parafialny w Jasionce i zapalili znicze na mogile powstańca styczniowego Teofila Szczurka z Cergowej. Poprzez ten skromny gest przypomnieliśmy, a może nawet pokazaliśmy, że na naszym cmentarzu znajduje się grób uczestnika powstania.

Małgorzata Kowalewska

Comments are closed.