browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Posted by on 27 maja 2021

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO. Jego adresatami są nie tylko uczniowie, ale również dorośli – rodzice i nauczyciele.

Główny cel przedsięwzięcia to przygotowanie uczestników projektu do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci oraz poszukiwanie równowagi między światem cyfrowym i realnym.

Już 15 czerwca b. r. w godz. 18:00 – 20:00 odbędzie się szkolenie dla rodziców i nauczycieli. Podczas spotkania online będą poruszane poniższe wątki:


1. Jakie są najważniejsze powody, dla których młodzież gra w gry cyfrowe?
2. Jakie są pozytywne i negatywne konsekwencje grania w gry cyfrowe?
3. W jaki sposób nasz mózg uzależnia się od grania w gry cyfrowe?
4. Jakie są pierwsze symptomy uzależnienia od gier cyfrowych?
5. Jak przeciwdziałać uzależnieniu od gier cyfrowych?
6. W jaki sposób wspierać uczniów uzależnionych od gier cyfrowych w szkole i w domu?

Podobne zagadnienia poruszą podczas szkolenia na temat higieny cyfrowej związanej z graniem w gry cyfrowe nasi uczniowie z klasy VII. W kolejnych dniach odbędą się mini warsztaty dla uczniów klas IV – VIII przeprowadzone przez przeszkolonych wolontariuszy.

Comments are closed.