browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Szanowni Rodzice!

Posted by on 27 listopada 2019

Informujemy, że 4 grudnia 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (Odpust parafialny).

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Comments are closed.