browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Szanowni Rodzice !!!

Posted by on 11 marca 2020

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
• zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie od 12 do 25 marca
• 12 i 13 marca br. to dni, ( rozwiązanie przejściowe) w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, prosimy o wstrzymanie się z posyłaniem uczniów do szkoły, jedynie w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki w domu uczniowie mogą korzystać ze świetlicy.
• Od 16 do 25 marca szkoła zawiesza swoją działalność.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Comments are closed.