browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SUKCES UCZNIÓW Z NASZEJ SZKOŁY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH Z GEOGRAFII I HISTORII ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Posted by on 14 czerwca 2024

W bieżącym roku szkolnym do finału wojewódzkiego konkursów przedmiotowych z naszej szkoły zakwalifikowało się dwoje uczniów. Jakub Parylak uczeń kl. 8  z geografii i Magdalena Kowalewska uczennica kl. 7 z historii.

Szczególny sukces odniósł Jakub Parylak, uzyskując tytuł LAUREATA z Geografii, uplasowując się na trzecim miejscu  spośród  laureatów wszystkich szkół województwa podkarpackiego . W nagrodę za swoje osiągnięcia w dniu 12 czerwca bieżącego roku w raz z Panią Dyrektor Ewą Piróg wziął udział w UROCZYSTEJ GALII PODSUMOWANIA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2023-2024 zorganizowanej w Rzeszowie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i otrzymał okolicznościową statuetkę.                                                                                        

 Wspomnieć należy również, że Jakub w poprzednim roku szkolnym będąc uczniem kl. 7 też uzyskał tytuł Laureata konkursu przedmiotowego z geografii.

W finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych z historii  wzięła udział uczennica kl. 7  Magdalena Kowalewska, która w tym roku szkolnym uzyskała tytuł  FINALISTY  z Historii.

Obydwojgu uczniom serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów. Jakubowi życzymy powodzenia w szkole średniej, a Magdalenie zdobycia tytułu laureata w przyszły roku szkolnym.

                                                                                            Małgorzata Kowalewska

Comments are closed.