browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sukces uczniów klasy VII w III Konkursie Wojewódzkim „Ignacy Łukasiewicz – Polski Prometeusz”

Posted by on 4 kwietnia 2024

13 marca 2024 r. w Zespole Szkół w Zręcinie odbyła się III edycja Wojewódzkiego Konkursu IGNACY ŁUKASIEWICZ – POLSKI PROMETEUSZ, którego celem było zdobywanie wiedzy na temat życia, pracy i osiągnięć twórcy przemysłu naftowego oraz uświadomienie roli, jaką odegrał w dziejach naszego regionu i historii Polski.

Wśród 88 uczniów  z 34 szkół naszą reprezentowali: Grzegorz Wołtosz, Magdalena Kowalewska i Filip Niziołek, którzy stanęli  przed trudnym zadaniem rozwiązania testu sprawdzającego wiedzę na temat życia i działalności Ignacego Łukasiewicza. 

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników uczestnicy konkursu udali się na pobliski cmentarz, aby złożyć kwiaty na mogile Honoraty i Ignacego Łukasiewiczów. Następnie zwiedzili Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, a także wzięli udział w interesujących warsztatach.

Tytuł Finalisty otrzymali Magdalena Kowalewska i Filip Niziołek. Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplom oraz nagrodę rzeczową – książkę „Płomień Łukasiewicza”.

Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty konkurs Ignacy Łukasiewicz – Polski Prometeusz został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2023/2024, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Gratulujemy życząc dalszych sukcesów!

Justyna Jabłecka-Mrozek

Comments are closed.