browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA POWSTANIE ,,44”-BITWA O POLSKĘ

Posted by on 3 czerwca 2024

Pierwszego sierpnia tego roku będziemy obchodzić 80- tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jedną z form uczczenia tej ważnej rocznicy był udział uczniów naszej szkoły w dniu 7 maja 2024 w rekonstrukcji historycznej pt. ,,Powstanie ,,44” bitwa o Polskę przygotowanej przez grupę rekonstrukcyjną ,,REKONSTRUKTO’’ z Lublina.

Uczniowie mieli okazję poznać bliżej wydarzenia z powstania oraz zobaczyć repliki sprzętu bojowego i wyposażenia wojskowego. Mogli chociaż przez chwilę poczuć się jak prawdziwi powstańcy, ponieważ  prowadzący zaangażowali uczniów, którzy mogli bezpośrednio zapoznać się z umundurowaniem i uzbrojeniem wykorzystywanym w powstaniach oraz wykazać się swoją wiedzą na temat historii.

Małgorzata Kowalewska

Comments are closed.