browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Raport z ewaluacji problemowej

Posted by on 7 lipca 2015

Szanowni Państwo

         W dniach od 10.06. do 16.06.2015r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Jasionce  została przeprowadzona  ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji, której celem było zebranie i analiza informacji na temat jakości pracy szkoły w wymaganiach:

  • szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów;
  • zarządzanie szkoła służy jej rozwojowi

oraz określenie poziomu spełniania przez szkołę funkcjonujących wymagań w tym zakresie. Szkoła może  spełniać wymagania na pięciu poziomach: Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Na podstawie zebranych danych został sporządzony  RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ, który jest do wglądu w wersji drukowanej w szkolnej bibliotece  i w pokoju nauczycielskim. W najbliższym czasie raport ten będzie również dostępny w formie elektronicznej na stronie www.npseo.pl Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

You should order dissertations only on writessay.net!

Comments are closed.