browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Przywrócenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji w klasach 4 – 8

Posted by on 22 maja 2020

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńczo wychowawcze lub konsultacje.

Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w czasie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz konsultacji w czasie epidemii koronawirusa.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje w szkole.

Comments are closed.