browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekt edukacyjny necio.pl

Posted by on 14 września 2021

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym necio.pl– poznajemy internet.
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci.
Na potrzeby realizacji projektu Necio.pl zostały opracowane scenariusze pięciu trzydziestominutowych zajęć, podczas których dzieci zapoznają się z Neciem (bohaterem serwisu www.necio.pl), dowiedzą się, czym jest internet i do czego służy; poznają zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzeń ekranowych i internetu oraz dowiedzą się, jak się w takich sytuacjach zachować.

Comments are closed.