browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

PRÓBNA EWAKUACJA

Posted by on 15 września 2016

Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każdy zakład pracy musi według przepisów posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji.

14 września 2016 roku sygnał do próbnej ewakuacji, przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, dał alarmowy 10 – krotny dzwonek szkolny.

Po szybkim rozpoznaniu zagrożenia cała społeczność szkolna, zachowując szczególne środki bezpieczeństwa, sprawnie opuściła budynek szkoły oznaczony drogami ewakuacyjnymi. Ogólny apel na boisku był potwierdzeniem, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zdążyli się ewakuować w wyznaczonym i bezpiecznym miejscu, i w odpowiednim czasie. Nadmienić należy, że na lekcjach wychowawczych oraz ogólnym apelu szkolnym, przeprowadzonym przez panią dyrektor, zostały przypomniane powody ewakuacyjne oraz drogi, którymi uczniowie powinni opuszczać budynek szkoły.

Należy także podkreślić fakt, że uczniowie bez paniki, lecz z dużym zdyscyplinowaniem wykonali zadanie próbnej ewakuacji. Wszystko przebiegło więc, jak należy i zgodnie z wyznaczonym planem działania. Trzeba dodać, że w tych ćwiczeniach ewakuacyjnych uczestniczyły jednostki straży pożarnych z  Jasionki oraz Dukli, dla których ewakuowanie szkoły było ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z władzami szkolnymi. Na zakończenie całej akcji, owe wydarzenie zostało upamiętnione pamiątkowymi zdjęciami.

Comments are closed.