browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

PRÓBNA EWAKUACJA

Posted by on 19 października 2023

W czwartek 19.10.2023r. przeprowadzono w naszej szkole próbne ćwiczenia ewakuacyjne, w których wzięli udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Alarm ewakuacyjny rozległ się w czasie trwania czwartej lekcji i był sygnałem do opuszczenia zagrożonego budynku i udania się na miejsce zbiórki (szkolny plac zabaw). Ćwiczenia przebiegły sprawnie i wszyscy zachowali się zgodnie z zasadami, które obowiązują podczas takiego zdarzenia.

Krzysztof Belczyk

Comments are closed.