browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Powiatowy Konkurs „Ignacy Łukasiewicz – życie i dzieło”

Posted by on 26 kwietnia 2024

5 kwietnia 2024 r w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie odbyła się XVI edycja powiatowego konkursu popularyzującego sylwetkę wybitnego wynalazcy, filantropa, prekursora przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza.

W tym roku w konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z trzech powiatów: brzozowskiego, krośnieńskiego i sanockiego.

Uczestnicy musieli uporać się z testem jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań oraz z dwoma zadaniami dodatkowymi.

Drużyna uczniów naszej szkoły w składzie: Magdalena Kowalewska, Filip Niziołek i Grzegorz Wołtosz zajęła drugie miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy oraz upominki książkowe ufundowane przez Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie oraz Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Łukasiewicza w Bóbrce.

Uczniowie wzięli  ponadto udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i otrzymali z tego tytułu certyfikat.

Zwycięskiej drużynie serdecznie gratulujemy!

Justyna Jabłecka-Mrozek

Comments are closed.