browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pokazy ficzyczne

Posted by on 13 stycznia 2022

11 i 12 stycznia 2022r uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w dalszej odsłonie pokazów popularnonaukowych „Zaskakująca Fizyka” organizowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”, który dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

W dalszej części ciekawych doświadczeń tym razem prowadzący poruszyli tematy z zakresu optyki i ruchu falowego. Były to zajęcia z dużą ilością kolorów Prowadzący opowiedzieli jak ciekawe i różnorodne mogą być drgania. Między innymi, dowiedzieliśmy się jak drga światło, czy można zobaczyć dźwięk oraz skąd się bierze chaos. Zobaczyli również monochord – instrument muzyczny i jednocześnie przyrząd mierniczy służący do określania stosunków długości struny do wysokości dźwięku.

Uczniowie na zakończenie pokazu mieli możliwość udziału w quizie „Zaskakująca Fizyka” na platformie Kahoot. który dodał wiele emocji i zabawy.

Galeria

Comments are closed.