browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

PASOWANIE NA UCZNIA

Posted by on 14 października 2016

Pasowanie na ucznia to bardzo ważny moment w życiu każdego ucznia i rodzica.

Dnia 13 października 2016 r. uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie na uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionce. Pierwszoklasiści , z dużym przejęciem i starannością, zaprezentowali całej społeczności szkolnej i zgromadzonym gościom swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Mimo dużej tremy i zdenerwowania cała uroczystość wypadła znakomicie.

Po zakończeniu części artystycznej nastąpił najważniejszy moment dla uczniów klasy I. Złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów szkoły, przy pomocy symbolicznego „ołówka”.

W tym dniu dzieci otrzymały wiele życzeń i prezentów, m.in. od Rady Rodziców, uczniów klasy III gimnazjum i kolegów klasy III  szkoły podstawowej. Zostały także zapisane do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i otrzymały książeczki oszczędnościowe, i drobne upominki.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy zapału i sukcesów w nauce, i jak najlepszych ocen na świadectwie!

Comments are closed.