browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Posted by on 18 kwietnia 2016

14 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy I zostali oficjalnie przyjęci do grona pełnoprawnych czytelników biblioteki szkolnej w Jasionce.

Na początku nauczyciel bibliotekarz zapoznał dzieci z regulaminem biblioteki, przedstawił prośby książek oraz ogólne zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i poszanowania woluminów.

Miłym akcentem  uroczystości były przygotowane zabawy, zagadki, krzyżówki i konkursy. Dzieci obejrzały też wystawkę, dzięki której zobaczyły, jak wyglądają książki szanowane, a jak zniszczone. Poznały najatrakcyjniejsze wydania bajek i wierszy dla dzieci zgromadzone w szkolnej bibliotece.

Po złożeniu przyrzeczenia i egzaminie głośnego czytania, który wszyscy pierwszoklasiści zdali pomyślnie, przystąpiono do aktu  pasowania na czytelnika, który wykonano najcięższą, według życzenia uczniów, książką – pięknym wydaniem zbioru baśni dla dzieci.

Ostatnim etapem spotkania w bibliotece było wypożyczenie przez dzieci książek i wręczenie pamiątkowych dyplomów.

 

Comments are closed.