browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Partie nieśmiertelne

Posted by on 10 listopada 2015

Polska Partia Nieśmiertelna

Wspaniała partia rozegrana w roku 1929 przez młodego jeszcze wtedy Mieczysława Najdorfa przeciwko Glücksbergowi. Najdorf przeprowadza efektowny atak na skrzydle królewskim i poświęca wszystkie lekkie figury, praktycznie wymuszając ucieczkę czarnego króla przed atakiem białych. Wreszcie tworzy piękną siatkę matową przy pomocy hetmana i wieży, a dzieło wieńczy mat pionem. Partię tę nazwano Polską Partią Nieśmiertelną.

 

 

Partia Nieśmiertelna

Słynna partia Anderssen – Kieseritzky (1851) nazwana później Partią Nieśmiertelną. Adolf Anderssen za pomocą efektownych poświęceń matuje króla czarnych.

Comments are closed.