browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Jasionce w roku szkolnym 2021/2022

Posted by on 22 stycznia 2021

I. Zarządzenie Burmistrza Dukli z 18.01.2021 w sprawie harmonogramów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na r.szk. 2021/22 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla.

https://mega.nz/file/x40izQzI#gShzXpebc-vzJ6HCYGMKD-mzz8GAITZK52_UEynizek

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na r.szk. 2021/22 do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dukla.

https://mega.nz/file/5t0UmA7T#vhQmv868n5fscMapEbuwxf24hvQHme5Qsk697HEBYEE

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na r.szk. 2021/22 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla.

https://mega.nz/file/ZpliBSBA#pSdJ_8fjYmCSy-Peyrzx-yi8YKt8u2hMBLgl4KzVh1Q

IV. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na r.sz. 2021/2022.

https://mega.nz/folder/Nt9QnQqD#gB9wa448k-YDbXeGLL5_4Q

V. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na r.szk. 2021/2022, wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na r.szk. 2021/2022 oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania.

https://mega.nz/folder/Q4MjzS6Y#XG2PUvNTfYjVsu0AgBOfyQ

Comments are closed.