browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla

Posted by on 9 września 2017

Od kwietnia 2017 roku realizowany jest w naszej szkole projekt  pt. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”. W ramach projektu przeprowadzono w ubiegłym roku szkolnym zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki i przyrody. Na zajęcia uczęszczało razem 36 uczniów z klasy 4, 5 i 6. Na każdy rodzaj zajęć przeznaczono 30 godzin.

Podsumowaniem  tych zajęć były dwie wycieczki edukacyjne. Grupa uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających z języka angielskiego i matematyki pojechała 24 maja na 1-dniową wycieczkę do Chęcin i Kielc. W programie były zajęcia plenerowe w Parku Nauki Centrum Leonarda da Vinci oraz warsztaty w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.

Natomiast grupa uczęszczająca na zajęcia z przyrody pojechała w czerwcu na 2-dniową wycieczkę do Bukowiny Tatrzańskiej.  Na początku uczestnicy zakwaterowali się w pięknym pensjonacie Grand Stasinda. Pierwszego dnia zwiedzali Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego, następnie po krótkiej przerwie na zakup lodów i pamiątek wjechali koleją linowo- terenową  na Gubałówkę, skąd podziwiali pięknie prezentujące się polskie góry – Tatry. Kolejnym punktem wycieczki był wyjazd kolejką linową na Wielką Krokiew, a drugiego dnia udali się nad Morskie Oko.

Dzieci biorące udział w projekcie otrzymały także zestawy pomocy naukowych: teczki, długopisy, zeszyty i podręczniki.

Projekt swoim działaniem obejmuje nie tylko uczniów naszej szkoły, ale także nauczycieli, którzy korzystają z interesujących szkoleń. W czerwcu brali udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa w sieci, a we wrześniu tego roku odbyły się dwa szkolenia, które dotyczyły kształcenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów w ramach zajęć pozaszkolnych. Szkolenia były prowadzone w bardzo ciekawy sposób i dotyczyły ważnej społeczno – emocjonalnej sfery młodego człowieka.

Planowane są jeszcze szkolenia dotyczące wykorzystania technologii ITC w kształceniu z matematyki, przyrody, języków obcych, przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów artystycznych.

Z pewnością przybliżą nam i rozjaśnią wiele intrygujących aspektów tej dziedziny i przyczynią się do poprawy jakości kształcenia w naszej szkole zgodnie z założeniami projektu.

Comments are closed.