browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Posted by on 11 listopada 2016

„Biały orzeł wzbić się nie może, smutny jest jego los …” to hasło przewodnie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które uczciliśmy w naszej szkole10 listopada 2016 roku. Apel wprowadził wszystkich zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.

Zaprezentowany montaż słowno-muzyczny, w którym wykorzystano fragmenty znanych pieśni legionowych i żołnierskich, i przedstawiono najważniejsze fakty dotyczące historii odzyskania niepodległości przez Polskę, wzbogacony został o prezentację multimedialną, zawierającą wiele treści patriotycznych.

Całość akademii dopełniła biało-czerwona dekoracja.

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim występującym uczniom i przygotowującym nauczycielom akademię za wspaniałą i piękną lekcję patriotyzmu.

Comments are closed.