browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monitoring wizyjny

Posted by on 1 września 2018

Administrator Szkoły Podstawowej w JASIONCE , JASIONKA  74 (tel. 13 43 300 95; e-mail: szkolajasionka@tlen.pl)

informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany. W Szkole Podstawowej w JASIONCE  są zamontowane kamery wewnątrz budynku: na korytarzach oraz na zewnątrz (kamery monitorują wejścia do budynku, plac zabaw, plac przed szkołą oraz parking).

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w JASIONCE.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

Więcej informacji można uzyskać u dyrektora   Szkoły Podstawowej w JASIONCE .

Comments are closed.