browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

MISTERIUM WIELKOPOSTNE

Posted by on 28 marca 2016

„Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam,
Panie, Ty widzisz krzyża się nie wstydzę,
Krzyż Twój całuję, pod krzyżem klękam,
Bo na tym krzyżu Boga mego widzę.

Do krzyża zwracam wszystkie me życzenia,
Na krzyż przybijam błędnych myśli zwoje,
Bo z krzyża płyną płomienie zbawienia,
Bo z krzyża płyną zmartwychwstania zdroje”.

                    „Przy  Chrystusowym kielichu” pod takim hasłem, w ostatnim dniu nauki przed świętami Wielkiej Nocy, 23 marca 2016 r. odbył się w naszej szkole wielkanocny apel.

W montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów klasy IV, V, VI, I, II i III gimnazjum, ukazującym misterium paschalne, wprowadzającym wszystkich zebranych w świąteczny nastrój, nie mogło zabraknąć wielkanocnych życzeń – „Niech radość z odzyskanej nadziei
i ożywionej miłości napełni nasze serca w te nadchodzące Święta”.

Na zakończenie akademii do serdecznych życzeń Samorząd Szkolny dołączył koszyk z pisankami i złożył na ręce pani dyrektor.

Comments are closed.