browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs Międzyszkolny o św. Janie Pawle II

Posted by on 15 października 2022

13 października 2022r. odbyło się nadanie Szkole Podstawowej w Łękach Dukielskich Imienia Patrona, którym stał się święty Jan Paweł II.

Temu wydarzeniu towarzyszył konkurs międzyszkolny pod hasłem ”Patron bliski sercu”. 

Pierwsze miejsca zajęły w tym konkursie uczennice naszej szkoły:

Zuzanna Nowak z klasy 8 i Klaudia Nowak z klasy 7.

Składamy im wszelkie gratulacje za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Ks. Władysław

Comments are closed.