browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs dla klas IV – VIII

Posted by on 12 października 2020

Słownik obrazkowy w języku angielskim

Należy wykonać ilustrację o dowolnej tematyce i nazwać jej elementy w języku angielskim (im więcej nazw, tym lepiej).

Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę. Technika dowolna. Format: maksymalnie A3 (duży blok)

Termin: 30.10. 2020

Ocenie podlegać będą:

  • pomysłowość
  • poprawność językowa
  • staranność wykonania.

W przypadku dużej ilości prac nastąpi podział na dwie kategorie wiekowe.

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!!!

E. Rędowicz

Comments are closed.