browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs czytelniczy „Recenzja ulubionej książki”

Posted by on 14 maja 2020

Biblioteka szkolna

zaprasza do wzięcia udziału chętnych uczniów kl. IV-VIII w konkursie na napisanie recenzji dowolnej książki

1. CELE KONKURSU:

  • Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  • Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży szkolnej.
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

2. Konkurs adresowany jest dla chętnych uczniów klas IV-VIII.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie na komputerze (Word, czcionka 12 Times New Roman) krótkiej recenzji , czyli oceny przeczytanej ulubionej książki według wzoru:

  • Podaj tytuł i autora książki.
  • Krótko napisz, o czym opowiada.
  • Napisz, dlaczego opisywana książka podobała Ci się albo dlaczego Ci się nie podobała.
  • Na koniec napisz, czy polecasz tę książkę do przeczytania, czy nie.
  • Nie zapomnij podpisać swojej pracy. Podaj imię, nazwisko, klasę.

4. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo przesłania maksymalnie jednej recenzji konkursowej.

5. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adres email: recenzje11@gmail.com do 31 maja 2020r.

6. Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone w czerwcu na stronie internetowej szkoły www. edujasionka.dukla.pl

7. Zwycięzcami – autorami najpiękniejszych recenzji zostaną uczniowie, których prace najlepiej spełnią wymagania konkursu i otrzymają najwięcej punktów.

Serdecznie zapraszamy

wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie!

Comments are closed.