browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klasa VIII w projekcie „Młodzi w akcji +”

Posted by on 6 października 2021

W tym roku szkolnym kl VIII zaangażowała się w realizację projektu „Młodzi w akcji +”, którego organizatorem i koordynatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W ramach tego programu uczniowie będą mogli min. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych czy poznać  organizacje  działające w najbliższej okolicy jak też działalność samorządu terytorialnego.

Pierwszym działaniem, które podjęliśmy był udział uczniów klasy VIII w zebraniu wiejskim w dniu 19.09.21.

Małgorzata Kowalewska

Comments are closed.