browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Idą Świętą, nie o SMS-ie, a o kartce pamiętaj!”

Posted by on 20 grudnia 2021

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Fundacji Dbam o Mój Zasięg pt. „Idą Świętą, nie o SMS-ie, a o kartce pamiętaj!’

Akcja miała na celu zaprosić jak najwięcej uczniów do działania polegającego na przygotowaniu i przekazaniu kartek świątecznych swoim najbliższym.

Jej celem było:

  1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
  2. Wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych.
  3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
  4. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.

Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły wykonali kartki, które później zebrano i poddano losowaniu. Wszyscy zebrani 17 grudnia na uroczystych Jasełkach wylosowali dla siebie i swoich najbliższych kartkę z życzeniami.

Poprzez udział w tej kampanii chcieliśmy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym na co dzień zbyt wielką rolę odgrywają technologie informacyjno – komunikacyjne. Tworząc kartki świąteczne chcieliśmy zachęcić, aby z okazji Świąt Bożego Narodzenia spróbować komunikować się w inny – tradycyjny jeszcze 15 lat temu sposób.

Galeria

Galeria

Comments are closed.