browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Jasionce w roku szkolnym 2022/2023

Posted by on 7 lutego 2022

I. Harmonogramy rekrutacji do klas pierwszych i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

harmonogramy rekrutacji

II. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na r.szk. 2022/2023, wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na r.szk. 2022/202oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania.

wniosek do klasy I (dotyczy dzieci spoza obwodu)

zgłoszenie do klasy I (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)http://edujasionka.dukla.pl/wp-content/uploads/2019/02/Zg%C5%82oszenie-I-klasa-SP-dzieci-z-obwodu.pdf

oświadczenie o miejscu zamieszkania

III. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na r.sz. 2022/2023.

wniosek do przedszkola

Comments are closed.