browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

GronoPedagogiczne w roku szkonym 2014/2015

Posted by on 6 września 2014

 

Danuta Ciuła dyrektor, matematyka
Jerzy Jakieła matematyka
Dorota Lenkiewicz język polski, biblioteka
Danuta Patlewicz przyroda, plastyka, muzyka, logopedia
 Anna Sygnarska  język polski, biblioteka
 Justyna Jabłecka Mrozek  chemia
 Kazimierz Belcik  fizyka, informatyka, technika
Elżbieta Matusik  biologia
Małgorzata Kowalewska  historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
Karol Gajek  wychowanie fizyczne
Ewa Rędowicz  język angielski
 Jadwiga Zator  język niemiecki
 Bożena Mastej edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Ks. Zbigniew Kaszuba  religia
 Bożena Szydło  wychowanie do życia w rodzinie, nauczanie początkowe
 Renata Kuffner  nauczanie początkowe, gimnastyka korekcyjna
 Bogumiła StojakBeata Stepek  nauczanie początkowenauczanie początkowe
 Katarzyna Opałka  pedagog

 

Comments are closed.