browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Edukacja przez szachy w szkole

Posted by on 27 czerwca 2021

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole rozpoczęto zajęcia w ramach projektu ,,Edukacja przez szachy w szkole” . Program ten jest adresowany dla uczniów klas I-III.

W tym roku szkolnym w zajęcia uczestniczyli uczniowie kl I. . Przy okazji różnorodnych ćwiczeń prowadzonych najczęściej w formie zabawowej dzieci nabywały i ćwiczyły różne kompetencje kluczowe – szczególnie matematyczne i społeczne. Dzieci w dobrym stopniu opanowały podstawowe zasady tzw. Szachowej Krainy i nabyły pewnych umiejętności związanych z prawidłowym rozgrywaniem partii szachowych.

Mamy nadzieję, że i w przyszłych latach dzieci chętnie podejmą trud uczenia się gry w szachy aby reprezentować naszą szkołę w turniejach szachowych.

Comments are closed.