browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

BohaterON

Posted by on 12 listopada 2022

BohaterON w Twojej Szkole 2022 (będący częścią VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!) to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania tworzone były konspekty zajęć i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, języka polskiego, zajęciach z wychowawcą, czy zajęciach dodatkowych.

Od 2016 roku w  działania edukacyjne – BohaterON w Twojej Szkole – zaangażowało się ponad 7000 przedszkoli, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 1500 000 uczniów z Polski oraz polskich placówek za granicą wzięło udział w lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej w oparciu o materiały  projektu BohaterON.

Od tegorocznej edycji zamiast wykonywania tradycyjnych kartek – laurek organizatorzy proponują uczniom dokonanie wpisów na platformie cyfrowej  w wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Uczniowie naszej szkoły w wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim dokonali wpisu świadczącego o naszej pamięci i dumie z  bohaterstwa Powstańców oraz wdzięczności za ich poświęcenie dla naszej Ojczyzny.

Justyna Jabłecka-Mrozek

Comments are closed.