browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

BohaterON – włącz historię!

Posted by on 17 listopada 2021

Już po raz kolejny w naszej rozpoczęła się akcja BohaterON – włącz historię! Jest to akcja realizowana przez wrocławskie Fundacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria. BohaterON – włącz historię to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Akcja polegała na zapoznaniu się z materiałami przesłanymi do szkoły od organizatora i przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem w/w materiałów.

W klasach III-VI w czasie zajęć został zrealizowany scenariusz „Mały roznosiciel nadziei”.

Uczniowie wysłuchali słuchowiska, następnie przedstawili wydarzenia na osi czasu, odbyli dyskusję na temat roli dzieci w czasie powstania warszawskiego, funkcji, jakie wtedy pełniły, a także niebezpieczeństw, które były dla nich codziennością.

W klasach VII i VIII zrealizowano scenariusz „Co za historia”.

Uczniowie wzięli udział w dyskusji na temat roli powstania warszawskiego i losów powstańców oraz rozwiązali quiz na ten temat. Uczestnicy zajęć poznali także biogramy żyjących powstańców, ich wspomnienia dotyczące obrony stolicy i walki z okupantem.

Uczniowie podzielili się również wrażeniami oraz pamiątkami z Muzeum Powstania Warszawskiego, które zwiedzili podczas wycieczki do Warszawy.

Galeria

Comments are closed.