browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE

Posted by on 13 listopada 2023

Nasza Szkoła już po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskim projekcie „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE”. Jego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówek, laurek i listów z życzeniami oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowie obejrzeli film „Iskra nadziei” Magdaleny Górskiej, którego bohaterką jest 11-letnia Janka mieszkająca w Warszawie przy ulicy Złotej w czasach II wojny światowej. Dzięki prowadzonemu przez dziewczynkę pamiętnikowi odbiorcy mogli poznać wydarzenia sprzed prawie 80 lat.

Uczniowie wykonali kartki dla powstańców warszawskich z życzeniami i podziękowaniami za trud, poświęcenie i walkę, i umieścili je na ściennej gazetce. W podzięce bohaterom zamieścili wpis na dumnizpowstancow.pl.

Justyna Jabłecka-Mrozek

Comments are closed.