browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Betlejemskie Światło Pokoju z rąk 10. Drużyny Harcerskiej GŁĘBIA z Łęk Dukielskich

Posted by on 22 grudnia 2023

Od kilku lat tradycją jest przekazywanie przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole.

W tym roku, dotarło ono również do naszej szkoły.

Comments are closed.