browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Betlejemskie Światełko Pokoju

Posted by on 14 stycznia 2020

„Światło, które daje moc” – to hasło, które towarzyszyło podczas przekazywania tegorocznego Betlejemskiego Światełka Pokoju.

Ogień zapalany w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Dzięki harcerzom od 29 lat wędruje po Polsce.

W tym roku Światełko dotarło również do nas, gdzie było z nami podczas Jasełek i Wigilii Szkolnej. Z radością przekazaliśmy Je do Kościoła, a stamtąd mieszkańcy Jasionki mogli zabrać Betlejemskie Światełko Pokoju do swoich  domów.

Chcielibyśmy, aby ten piękny i nowy dla nas zwyczaj pozostał tradycją.

Comments are closed.