browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Akcja charytatywna

Posted by on 31 stycznia 2024

Przed świętami Bożego Narodzenia nasza szkoła wzięła udział w świątecznej zbiórce artykułów higienicznych ,,Paczuszka dla Maluszka’’, dla dzieci w domach samotnej matki, domach  dziecka i hospicjach w całej Polsce organizowanej przez Fundację Małych Stópek. Licznie zebrane artykuły trafiły do OO. Bernardynów w Dukli, a stamtąd do potrzebujących.

                                                                                                                                      Renata Kuffner

Comments are closed.