browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Akcja charytatywna

Posted by on 20 stycznia 2024

Na przełomie grudnia i stycznia odbyła się w naszej szkole zbiórka funduszy na operację 5 – letniego Antosia z Wietrzna. Chłopiec od urodzenia walczy z poważną chorobą ale pojawiła się szansa na uratowanie chłopcu życia i jego powrót do zdrowia. Tą szansą jest operacja w Kanadzie, której koszt przewyższa możliwości rodziców. W związku z tym nasza szkoła przyłączyła się do akcji ratowania chłopca. Społeczność szkolna zebrała na ten cel 2210 złotych, które zostały przekazane rodzicom chłopca. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli Antosiowi !!!!!!

                                                                                                                                         Renata Kuffner

Comments are closed.