browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

AKADEMIA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Posted by on 12 listopada 2023

„Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi –N I E P O D L E G Ł O Ś Ć.”

Dnia 10 listopada 2023 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.  Uczniowie naszej szkoły recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki oraz uczucia walczących o niepodległość.

Comments are closed.