browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

KONKURS CZYTELNICZY (KL.I-III)

Posted by on 13 listopada 2019

Jeśli chcesz dostać NAGRODĘ za czytanie książek

ten konkurs jest dla Ciebie

Wszystkich chętnych uczniów klas I-III zapraszamy

do udziału w konkursie, czekają na Was atrakcyjne nagrody.

Cele konkursu:

  • propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  • wzbogacanie u dzieci słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie,
  • wyrobienie nawyku czytania,
  • popularyzowanie poprawnej polszczyzny,
  • poprawienie techniki czytania,
  • zachęcenie dzieci do czytania,
  • sprawdzenie znajomości przeczytanej książki,
  • popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci

REGULAMIN KONKURSU

1.Od 15 listopada do 15 grudnia 2019 roku prowadzisz zeszyt, w którym opisujesz czytane książki.

2.Gotowe prace należy oddać do biblioteki szkolnej do 20.12.2019r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 stycznia 2020r.

3.Zasady prowadzenia zeszytu:

W zeszycie należy podać autora książki, jej tytuł oraz wykonać obrazek związany z jej treścią. Można też w kilku zdaniach napisać, jacy bohaterowie w niej występują i jakie mają przygody oraz dlaczego książka jest ciekawa.

Dla uczniów klasy I, opis książki powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
– autor,
– tytuł,
– ilustracja dotycząca przeczytanej książki.

Dla uczniów klas II i III, opis powinien zawierać powyższe elementy oraz krótki opis treści.

Punktowane będą:

a) liczba przeczytanych i opisanych książek,

b) prezentacja pisemna książki,

c) ilustracja do opisanej książki, (samodzielność, pomysłowość),

d)ogólne wrażenie (staranne pismo, dokładność w kolorowaniu zrobionego rysunku, czystość i dbałość zeszytu), jakie zeszyt wywiera na odbiorcy,

e) systematyczność prowadzenia zeszytu,

f) samodzielność w pisaniu i w rysowaniu,

g)bezbłędność w pisemnej prezentacji książek,

f) umieszczanie wszystkich wymaganych informacji o książce.

4.Zwycięzcami – autorami najpiękniejszych zeszytów zostają uczniowie, których prace najlepiej spełnią wymagania ustalone w regulaminie konkursu i otrzymają najwięcej punktów.

5.Uczniowie mogą zamieszczać w zeszycie wszystkie przeczytane przez siebie książki, bez względu na to, czy są to książki wypożyczone z biblioteki, czy własne.

Zapraszamy!

Comments are closed.