browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klauzula informacyjna

Posted by on 2 września 2018

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową w JASIONCE  jest Szkoła Podstawowa w JASIONCE reprezentowana przez Dyrektora Ewę Piróg  zwaną dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 13 43 300 95, e-mail: szkolajasionka@tlen.pl.

Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Jasionce jest Pan Jerzy Jakieła , tel. 13 43 300 95, e-mail: iod_spjasionka@onet.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a – tj. wyrażona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przepis szczególny tj. art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  oraz art. 9 ust. 2 lit. b. RODO;.

  1. Dane osobowe, w tym wizerunek dziecka wykorzystywane są przez Szkolę Podstawową w JASIONCE, w celu podejmowania działań edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej, w lokalnej prasie oraz realizacji innych działań kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych.
  2. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018r.-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Comments are closed.